REKLAMACJE

 1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
 • wad fabrycznych,
 • rozbieżności między przesyłką a zamówieniem, co do rodzaju lub ilości zamówionych towarów;
 • uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu.
 • rozwarstwienia farby
 1.  Aby złożyć reklamację Klient pobiera ze strony Sklepu formularz reklamacji.
 2.  Odesłanie zamówionego towaru następuje na koszt Zamawiającego na adres: TaksiCom Jerzy Stepiń, ul. Leskiego 19b/20, 80-180 Gdańsk, z dopiskiem „imalujemy-reklamacja”.
 3.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki do TAKSICOM.
 4.  W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz niezgodnegoz zamówieniem na koszt TAKSICOM oraz następuje zwrot kosztów jakie poniósł Zamawiający  podczas procesu reklamacji do TAKSICOM na rachunek wskazany przez Zamawiającego.
 5.  W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, TAKSICOM zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 6.  W sytuacji braku Zamówionego a niewadliwego towaru, TAKSICOM informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi TAKSICOM.
 7. TAKSICOM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

FORMULARZ REKLAMACJI PDF pobierz plik


Newsletter

Zero SPAMU - tylko konkretne oferty